Inloggen

MEE voor professionals

Tekstgrootte:

A
A
AOpvoeding en ontwikkeling

Ons kind heeft een beperking, wie kan ons helpen? Hoe stimuleer ik de ontwikkeling van mijn kind?


Leren en werken

Wat is de beste school voor ons kind? Is een beschermde werkplek of dagbesteding het hoogst haalbare?


Samenleven en wonen

Samenleven en wonen

Ik zit vaak achter de computer, maar ik heb liever vrienden om me heen. Hoe pak ik dat aan?


Regelgeving en geldzaken

Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk overzicht te houden en wil geen schulden maken.De beste Altcoin casino sites bieden duizenden traditionele en aantoonbaar eerlijke spellen, naast sportweddenschappen, poker, dice spellen en meer.


Nieuwsbrief aanvragen

MEE Twente beëindigt haar dienstverlening
Manifest aangeboden
Medewerkers MEE uiten bezorgdheid
Openingstijden Loes Almelo gewijzigd
Tien misverstanden over de Wmo
Eerste Kamer vraagt waarborgen voor cliëntondersteuning in alle gemeenten
Gewijzigde openingstijden Noaberpoort
Cliëntenorganisaties roepen staatssecretaris op garanties te geven voor cliëntondersteuning in 2015
Handreiking cliëntondersteuning aangepast
Cliëntondersteuning voor kwetsbare burgers in 2015 niet geregeld
Reorganisatie bij MEE Twente
Gemeente Enschede legt concept beleidsplan WMO 2015-2016 voor aan inwoners en aanbieders
Winnaars Gouden Prokkel 2014 bekend
Navigator helpt gemeenten door jongeren met een beperking van school naar werk te loodsen
Navigator ontzorgt scholen en bereidt jongeren met een beperking voor op de arbeidsmarkt
Hersenletselpatiënt centraal in nieuwe zorgstandaard
Kansen voor oplossen knelpunten kwetsbare burgers
Pleidooi voor eigen regie en onafhankelijke cliëntondersteuning in Wlz
Spreekuur servicecentrum noord
Prokkel-stage MEE Nederland
Prikkelende ontmoetingen in Hengelo
Beursgong luidt 2 juni a.s. de Prokkelweek in
Beursgong luidt Prokkelweek in op 2 juni a.s.
Vrijdag 16-5 geen spreekuur
G-voetbal kent geen beperking
Springen in een bak vol schuimblokken
Visie op kwaliteit van leven aangeboden aan directeur generaal ministerie van VWS
Visie op kwaliteit van leven voor mensen met een beperking verschenen
Vier aandachtspunten MEE voor behandeling Wet langdurige zorg
Kamer vinger aan de pols bij bestuurlijke afspraken
Onafhankelijke cliëntondersteuning nog beter geborgd
Kinderombudsman Marc Dullaert op werkbezoek bij MEE
Drie aandachtpunten MEE voor wetsbehandeling Wmo 2015
Prokkelweek 2014 start op maandag 2 juni
MEE en Isatis Care lanceren Sociale Kaart app
Handvatten voor gemeenten om Integrale Vroeghulp te borgen
Sociaal Team Overdinkel
Handreiking cliëntondersteuning voor gemeenten beschikbaar
PERSBERICHT Vernieuwde website voor het Kennisplein Gehandicaptensector
Vernieuwde website voor het Kennisplein Gehandicaptensector
Politiek in klare taal
Bestuurlijke afspraken over continuïteit cliëntondersteuning
Lokale politiek en mensen met een LVB dichter bij elkaar
Stem jij ook? brengt lokale politiek en mensen met een LVB dichter bij elkaar
Reserveer nu 16 juni in uw agenda: Het Transformatiecongres!
Brochure stelselwijziging Jeugd beschrijft rol van cliëntondersteuning en Integrale Vroeghulp
Eerste nieuwsbrief Integrale Vroeghulp verschenen
Betere borging van cliëntondersteuning nodig in Wmo 2015
Stem jij ook? brengt lokale politiek en mensen met een licht verstandelijke beperking dichter bij elkaar
Community Integrale Vroeghulp nu online!
Zes randvoorwaarden om de Participatiewet te laten slagen
Bijval Kamer om snel tot transitieplan cliëntondersteuning te komen
Continuïteit cliëntondersteuning ernstig in gevaar
Testpersonen gezocht voor de nieuwe Sociale kaart
Cliëntenorganisaties en MEE sturen gezamenlijke brief naar Kamer
Gezamenlijke verklaring over rechten van mensen met een handicap aangeboden
Folder Passend onderwijs - voor ouders
Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt voor jonggehandicapten
Aandachtspunten Mezzo en MEE voor debat mantelzorgers en vrijwilligerswerk
Specifieke bezuiniging op cliëntondersteuning van de baan
test
Argumenten om extra bezuiniging van 25 miljoen euro op cliëntondersteuning ongedaan te maken
Cliëntenraden MEE vragen bezuiniging cliëntondersteuning ongedaan te maken
Nieuwe spreekuurlocatie in Wierden
Gay café op TV
MEE Twente getroffen door extra bezuiniging
Extra bezuiniging op cliëntondersteuning onacceptabel
Reactie MEE op behandeling Jeugdwet
Voorstel amendement jeugdregistratie
Sociale Kaart onvoldoende bekend
‘Eet u mee’ wint Nationale Eenzaamheid Prijs 2013
Nederland kiest idee ‘Eet u mee?’ als winnaar Nationale Eenzaamheid Prijs 2013
Uitnodiging symposium gevolgen transitie voor jongeren met een beperking
Staatssecretaris Van Rijn op werkbezoek bij MEE
Reactie MEE op ontwerp Jeugdwet
Handreiking Heel gewoon en toch bijzonder
Handreiking voor gemeenten: Heel gewoon en toch bijzonder
'Begeleid kwetsbare burgers bij het keukentafelgesprek’
Meedoen in de Noaberpoort
Brief staatssecretaris benadrukt belang ondersteuning mantelzorgers
Welkom in de wijk!
Nieuwe spreekuurlocatie MEE Twente in de wijk Sluitersveld
Gerdi Verbeet reikt Gouden Prokkels 2013 uit aan Groningen, Stramproy en Lelystad
Gerrit Jan Schep nieuwe voorzitter Taskforce Integrale Vroeghulp
Eerste voortgangsrapportage en beleidsaanbevelingen van de werkgroep Vanuit autisme bekeken
Staatssecretaris onderstreept opnieuw belang van cliëntondersteuning
Knelpunten in de participatie van mensen met een beperking
Praktijkvoorbeeld transitie Jeugdzorg: Integrale Vroeghulp
Week van het Prokkelen start 3 juni
Cliëntenorganisaties pleiten gezamenlijk voor wettelijke borging cliëntondersteuning
Reactie MEE Nederland op de hervormingen in de langdurige zorg
Van Rijn neemt zorgen over de gevolgen voor cliënten niet weg
Stimuleringsprogramma voor MEE en gemeenten
Zaterdag 25 augustus: Landelijke Kiezersdag voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Kiezersdag voor mensen met een licht verstandelijke beperking
27 september t/m 5 oktober: derde Week tegen Eenzaamheid in voorbereiding
Alexander Rinnooy Kan reikt Gouden Prokkels uit
Doe mee! online
Samenwerking voor de inclusie van mensen met een beperking
Brochure Zag je het maar: over jongeren met een licht verstandelijke beperking
Maatschappelijke Coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie
MEE pleit voor borging cliëntondersteuning in verkiezingsprogramma’s
MEE op de Supportbeurs 2012
Voetbal is wat hen bindt, niet de handicap
Leren te zijn als Rots en Water
Heeft u een kleinkind met autisme
Cliënten MEE tevreden over ondersteuning
Druk op SPV werd groter en groter
Wet passend onderwijs aangenomen
Gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer over WWnV
Congres 'Ik doe weer mee'!
Op 18 November 2014

Stuur een bericht aan MEE

Populaire gokkasten 2023

Latest Posts

 • Buitenlandse online casino's zonder CRUKS & IDIN voor 2024

 • I grow younger


  Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid


  Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

  Wat zijn cookies?

  Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

  De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

  Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

  Hoe werken cookies?

  In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

  Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk meetwente.nl en gathering.meetwente.nl.

  Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van meetwente.nl de cookies ontvangen die eerder via meetwente.nl werden verkregen.

  Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

  First-party cookies

  Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van meetwente.nl dus first-party cookies.

  Third-party cookies

  Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan meetwente.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

  Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus meetwente.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

  Wat voor andere opslag is er voor websites?

  Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien meetwente.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

  Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet meetwente.nl verder niets met dit soort cookies.

  Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt meetwente.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

  Waar worden cookies op meetwente.nl voor gebruikt?

  Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

  Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

  Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. meetwente.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op meetwente.nl hebt bezocht.

  De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van meetwente.nl te verbeteren.

  Welke cookies plaatst meetwente.nl?

  Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die meetwente.nl plaatst of laat plaatsen.

  Niet-functionele cookies
  Cookienaam Doel
  __utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

  Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

  wt3_eid, wt3_sid

  Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

  Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan meetwente.nl?

  meetwente.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

  Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van meetwente.nl om. Daarnaast plaatst ook meetwente.nl regelmatig content van derden.

  Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

  Aanbieder / Url Doel
  Facebook, Google +1, LinkedIn, Twitter Social Media buttons op diverse plaatsen op meetwente.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
  Youtube.com en diverse andere videohosters. Bij video's die door gebruikers en medewerkers van meetwente.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
  Diverse afbeeldingenhosters Bij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

  Welke overige opslag gebruikt meetwente.nl?

  De video-player van meetwente.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

  Bevatten de cookies van meetwente.nl informatie over wie ik ben?

  Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op meetwente.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

  Waarom vraagt meetwente.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

  Op dit moment vraagt meetwente.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. meetwente.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

  Hoe kan ik cookies weigeren?

  In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

  Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van meetwente.nl gebruiken. 

  Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.